logo

Hei, tämä on BA Personnel


Kohti uusia tuulia

Nykypäivän alati muuttuvassa työelämässä johtajilta ja henkilöstöltä vaaditaan entistä enemmän osaamista, yhteistyötä ja jaksamista muutoksen keskellä.

Valmennamme, koulutamme ja autamme kaikissa henkilöstöjohtamiseen, HR-prosesseihin ja työhyvinvointiin liittyvissä muutostilanteissa.

Työelämässä, kuten purjehduksessakin, tarvitaan useita henkilöitä. Yksin onnistuminen on hankalaa, lähes mahdotonta. Jokaisella ”miehistön” jäsenellä on oma tärkeä roolinsa. Sää ja tuulet vaihtelevat, mutta eteenpäin on mentävä. Oma osaaminen ja taidot nousevat pääosaan, mutta aivan yksin ei tarvitse kuitenkaan pärjätä.

Näkyvissä parempi työelämä

Työelämän haasteissa valmennan ja autan sinut, henkilöstösi ja yrityksen läpi muutoksen. Koulutan johtajia ja esimiehiä työhyvinvoinnin sekä muutoksen johtamisessa ja toteuttamisessa. Henkilöstöä valmennetaan omien vahvuuksiensa, motivaation ja osaamisen löytämisessä ja hyödyntämisessä.

Ydinosaamistani ovat mm.:

 • HR-prosessien luonti ja koulutus
 • Motivaatio- ja oman osaamisen valmennus
 • TYKY-tapahtumien suunnittelu ja toteutus
 • Muutosvalmennus yrityksen johdolle ja henkilöstölle
 • Muut henkilöstöjohtamisen käytännön työt

Hei, minä olen Shani

Työkokemukseni on yli 25 vuoden ajalta terveyden- ja sosiaalihuollon eri tehtävissä. Sain työskennellä yli 15 vuotta näköalapaikoilla esimies- ja henkilöstöhallinnon työtehtävissä seuraamassa ja toteuttamassa muutos- ja henkilöstöjohtamista sekä julkisen että yksityisen sektorin työnantajien palveluksessa.

Yrityksissä ja organisaatioissa muutos nähdään usein nopeasti etenevänä ”pakkona",  jolloin muutosvastarinta ja henkilöstön motivaation löytäminen ovat  haasteita varsinaisen muutosprosessin lisäksi. Työssäni muutoksen läpiviejänä olen kokenut juuri henkilöstön motivaation ja jaksamisen olevan avainasemassa.  Uskon yhä edelleen vahvasti yksilön ja ryhmän johtamiseen motivaation ja työhyvinvoinnin kautta. Yrityksen koko strategisen johtamisen ja tavoitteisiin pääsemisen edellytys on tyytyväinen ja osaava henkilöstö. Siksi haluankin nyt hyödyntää ja jakaa osaamistani juuri henkilöstöjohtamisen ja työssä jaksamisen parissa.

Alkuperäiseltä koulutukseltani olen kätilö. Ihmisläheinen työ on aina ollut vahvuuteni ja siksi olenkin vuosien mittaan opiskellut henkilöstöjohtamista ja siirtynyt myös työelämässä ihmisten ja henkilöstövoimavarojen johtamisen pariin. 

 

Jokaisessa valmennuksessa pyrin kohtaamaan henkilöt sekä yksilöinä että ryhmän jäseninä. Oleellista on löytää ryhmän sisäinen dynamiikka ja motivaatio. Näiden, ja monien muiden tekijöiden kautta lähdemme yhdessä navigoimaan kohti antoisampaa työelämää.

Koulutus

 • 1987 Ylioppilastutkinto, Herttoniemen yhteiskoulu
 • 1990 Kätilön tutkinto, Kätilöopisto
 • 1999 Terveydenhuollon PD-ohjelma, Helsingin yliopisto
 • 2008 Henkilöstöpäällikön tutkinto, Markkinointi- instituutti
 • 2014 Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto, Tampereen yliopisto
 • 2015 Hallintotieteiden maisteritutkinto, Tampereen yliopisto
 • 2016 RMP Motivaatiovalmentaja
 • 2018 RMP Master Motivaatiovalmentaja

Työkokemus

 • 2012-2016 Palvelupäällikkö.  HYKSin kliiniset palvelut Oy
 • 2011-2012 Osastonhoitaja. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS
 • 2005-2011 Henkilöstöpäällikkö, Johtava hoitaja, Aluepäällikkö. Mediverkko Yhtymä Oy
 • 2001-2005 Ennalta ehkäisevän terveydenhuollon esimies. Vantaan kaupunki
 • 2000-2001 Kätilö. HUS sairaalat
 • 1997-1999 Erikoissairaanhoitaja. Väestöliitto
 • 1989-1997 Kätilö. HYKS-HUS sairaalat

RMP

RPM Steven Reissin mukaan “elämän motiivit” ovat dimensioita, jotka kuvaavat pohjimmiltaan toimintamme tarkoitusperiä. Nämä tarkoitusperät eli motiivit ohjaavat sitä, millaisia tarpeita meillä on ja mitä arvostamme (arvot). Me koemme yksilöllisten tarpeidemme tyydyttämisen elämämme tärkeimmäksi tavoitteeksi. Ilman näiden tarpeiden tyydyttämistä emme koe olevamme onnellisia.

Reiss Motivaatioprofiili (RMP) on kyselyyn perustuva analyysi, joka antaa kattavan kuvan ihmisen koko motivaatio- ja perustarverakenteesta. Ihmistä ei tyypitellä eikä hänen motivaatioitaan yksinkertaisteta vain muutamiin perustarpeisiin. Testin tuloksia voidaan hyödyntää mm. elämänhallinnan parantamisessa, työnkuvan suunnittelussa, sitouttamisessa, motivoinnissa ja johtamisessa.

Testi on nopea tehdä sähköisen kyselytyökalun avulla. Sertifioitu RMP- valmentaja tulkitsee tulokset henkilökohtaisessa palautekeskustelussa. Parempi ymmärrys omista perimmäisistä motiiveista, motivaatioista ja arvoista auttaa ihmisiä elämään vahvemmin sen mukaan, miten he oikeasti haluaisivat elää ja mihin heillä on todellista energiaa ja motivaatiota.

Reiss Motivaatioprofiilin (RMP) hyödyt jokaiselle:

 • Motivaatioprofiili on yksilöllinen kuin sormenjälki
 • Saat nopeasti selvyyttä siihen, mitkä ovat sinun tärkeimmät motivaatiosi
 • RMP ei tyypittele eikä luokittele ihmisiä
 • Auttaa ymmärtämään itseä ja muita nopeasti ja tehokkaasti
 • Nopea käyttää ja hyödyntää
 • Sähköisen testin tekemiseen menee vain 15-30 minuuttia
 • Valmentaja saa tulokset heti purkukeskustelua varten
 • Havainnollinen kuva ja raportti tukevat ymmärtämistä ja soveltamista
 • Monipuoliset sovelluskohteet, auttaa saamaan mitä haluat
 • Itsetuntemuksen parantaminen
 • Työhyvinvoinnin ja suorituskyvyn parantaminen
 • Auttaa hallitsemaan konflikteja paremmin
 • Erilaisuuden ymmärtäminen
 • Kun tiedät, mikä sinua motivoi eniten, voit muokata elämäsi ja ympäristösi sellaiseksi, jossa loistat
 • 16 elämän perusmotiivia kattavat elämän eri osa-alueet
 • Kirkastaa käsitystä siitä, mikä on todella tärkeää, ja mistä pysyvä energia, onnellisuus ja suorituskyky ovat kiinni

Reiss motivaatioprofiilin hyödyt tiimeille ja organisaatioille:

 • Lisää hyvää johtamista
 • Kun kunkin yksilölliset motiivit tunnetaan, kaikilla on mahdollisuus tulla johdetuksi sillä tavoin, kuin HE itse haluavat tulla johdetuiksi
 • Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen
 • Luottamusta ja ymmärrystä tiimiin
 • Kun kukin tiimin jäsen tuntee toistensa perusmotiivit, he ymmärtävät ja hyväksyvät paremmin, MIKSI toiset käyttäytyvät tietyllä tavalla. Tiimin sisäinen luottamus paranee.
 • Laita ihmiset sopiviin tehtäviin
 • Anna ihmisten tehdä useammin töitä ja tehtäviä, jotka heitä oikeasti motivoivat. Saat parempia suorituksia
 • Työnohjaus ja uraohjaus
 • Rekrytoi motivoituneita ihmisiä
 • Nyt voit viimein luotettavasti kartoittaa rekrytoinnissa tähän asti usein pimentoon jääneen asian: motivaation.
 • Yritys, jossa oikeasti arvostetaan ihmisiä
 • Kun jokainen tunnetaan ja jokaista myös arvostetaan sellaisena, kuin hän on, positiivisia muutoksia alkaa tapahtua.

Suorituskykyä ja menestystä yksilöllisen motivaation avulla.

Jos kiinnostuit, niin ota yhteyttä ja kysy lisätietoja.

Saat kauttani oman RMP profiilisi ja tunnin kestävän palautekeskustelun hintaan 250€ (sis alv). (Yritysten tiimien motivaatioprofiilit ja palautekeskustelut sovitaan erikseen)

Reiss

Takaisin ylös